Holistisch Therapeut
Coaching & Training | Persoonlijke & Intuitieve Ontwikkeling | Energetische Therapie | Diercommunicatie

Spreuken & Gedichten

pagina 1 / pagina 2 / pagina 3 

Wervelende energie
stroomt tintelend uit mijn handen,
schenk haar aan de vogels
die op mijn pad belanden
Te veel gebroken vleugels,
niet meer kunnen zweven
Elk wezen dat ik heel,
heelt mijn eigen leven
(Rosita Linda Sikking Reeberg)

The greatness of a nation and it's moral progress
can be judged by the way it's animals are treated.

(Gandhi)

The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.
(Elisabeth Kübler-Ross)

The world as we have created is a process of our thinking.
It cannot be changed without changing our thinking.
(Albert Einstein)

Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem,
first make sure that you are not, in fact, just surrounded by assholes.
(Sigmund Freud)

In seeking happiness for others, you will find it in yourself.
(Unknown)

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.
(Albert Einstein)

Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur,
maar alleen in tegenspraak met wat wij van de natuur weten.
(St. Augustinus)

Jouw hart maakte zich scheurend los,
of voelde ik het mijne?
Jou loslaten, mijn grootste angst,
kon ik nog dieper lijden...
Herenigd nu mijn lief,
laat ik je nooit meer gaan
Zullen wij, in kracht verenigd
van nu af
samen staan.

(Rosita Linda Sikking Reeberg)

Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten.
(Jessica Hatchigan)

Om werkelijk wijs te zijn
en verdriet uit je hart te verbannen,
moet je jezelf kennen.

(Sai Baba)

Offer niet het zwakkere kind aan de sterkere, maar bescherm het.
(Gems from the East)

Kracht is het vermogen handmatig een stuk chocolade in vier stukken te breken en er slechts een te eten.
(Judith Viorst)

Ik ga in de natuur om getroosd en geheeld te worden,
en om mijn zinnen weer in evenwicht te krijgen.

(John Burroughs)

Er is geen klacht die jij me niet kunt klagen
Geen troost die ik niet naar je toe zal dragen
Geen zachtheid die ik niet voor jou bewaarde
Wees maar bij mij, want ik ben goede aarde

(uit: Voorspel in Florence, Sanne van Havelte)

De band die je verbindt met je ware familie is er niet een van bloed,
maar van respect en vreugde in elkaars bestaan.

(Illusions, Richard Bach)

Het denken moet leeg zijn om helder te kunnen zien.
(The little book on Living, J. Krishnamurti)

Behandel iemand zoals hij is en hij zal blijven zoals hij is. Benader iemand zoals hij zou kunnen zijn en hij wordt wie hij zou moeten zijn. 
(Goethe)

Dit huis, ons kasteel,
is de plek van onze dromen
Waar we zo gelukkig zijn
en altijd weer samenkomen
Genieten van de rust,
de schoonheid van ieder seizoen
Telkens weer betoverd raken,
slechts door te zijn...
en niets te doen
(Rosita Linda Sikking Reeberg)

Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.
(Siddharta Gautama/Boeddha)

Gezondheid is ons erfgoed, ons recht. Het is de volledige eenheid van ziel, verstand en lichaam; en dit is geen ver of moeilijk te bereiken ideaal, maar iets dat zo gemakkelijk en natuurlijk is, dat velen van ons het over het hoofd hebben gezien.
(Dr. Edward Bach)

Until one has loved an animal,
a part of one's soul remains unawakened.

(Anatole France)

Dat een hond geen ziel zou hebben, is een foute waarneming.
Men moet ogen hebben om te zien,
men moet de zegen van een god hebben
om het te doorgronden.
De meeste mensen hebben ogen noch de zegen van een god.
Dat zijn de hoogmoedigen, die niet bevatten
dat een dier niet minderwaardig is aan een mens.
Men is wat men is,
en men kan slechts worden wat men in zich heeft.
De mens is in staat zich van het dier te onderscheiden, dat is zo,
Maar wat is het onderscheid waard als het niet leidt tot een besef van evenwaardigheid?

(Herman Brusselmans)

Elk mens, alle gebeurtenissen in je leven zijn er, omdat jij ze erin getrokken hebt. Wat je ermee verkiest te doen is aan jou.
(Illusions, Richard Bach)

Sta niet versteld van afscheid nemen.
Een afscheid is noodzakelijk, voordat je elkaar opnieuw kunt ontmoeten.
En elkaar ontmoeten, na ogenblikken of levens, staat vast voor hen die vrienden zijn.

(Illusions, Richard Bach)

Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.
(Johan Wolfgang von Goethe)

Rust in het hoofd is even noodzakelijk als rust van het lijf, toch houden we de eerste steeds in beweging.
(Hazrat Inayat Khan)

Als je begint te begrijpen wat je bent, zonder te proberen het te veranderen,
dan ondergaat wat je bent een transformatie.

(The little book on living, J. Krishnamurti)

De stilte van je innerlijk is de spreekstem van je ziel.

Heb vertrouwen in je zielekracht en je zult succesvol zijn.
(Letters from the Masters of Wisdom, second series)

Waarom wij altijd het idee hebben dat we tegen de stroom in gaan...
Alleen dode vissen zwemmen altijd met de stroom mee. 

(M. Muggeridg)

In een ogen-blik raakte je
de diepte van mijn ziel
Emoties brachten stromen van herinnering
Verwonderd ervoer ik het licht in mijn hart,
zo overvloeiend van liefde
De getijden van het leven
brachten echter het besef,
dat de vreugde van herkenning
altijd de pijn van het loslaten
met zich meedraagt
(Rosita Linda Sikking Reeberg)

Alles wat je nodig hebt zijn die 26 letters, het gaat alleen om de juiste combinaties. 
(Raoul Heertje) 

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. 
(Lao Tzé) 

Angst voor de dood houd u van het leven af, niet van het sterven. 

Bezoek brengt altijd vreugde aan.
Zo 't niet bij 't komen is, dan bij het gaan. 

(Nicolaas Beets) 

Beledigingen moeten in zand worden geschreven en complimenten in steen gegraveerd.

The angels will watch over her
For she is one of them.

(Frederike)

Eens komt een eind
aan dit toneel
en leg ik alle maskers neer
Status, image, fantasie;
ik leg ze weg, draag ze niet meer
Durf ik de naakte waarheid aan,
doorzie de spiegels om mij heen
Dan kom ik thuis
en ben ik vrij,
verbonden
en Al-een

(Rosita Linda Sikking Reeberg)

Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is de heimwee die ik achterliet,
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.
En als ik dood ga, treur maar niet
ik ben niet echt weg moet je weten
het is het verlangen dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.
En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

(Bram Vermeulen) - met dank aan Dino

Herinner je gisteren
Droom van morgen
Maar leef vandaag!

pagina 1 / pagina 2 / pagina 3